Аймгийн хэмжээнд явагдсан төрөлжсөн олимпиадад амжилттай оролцож, түүх хичээлийн төрөлд 1-р байр эзэлсэн 1-р Бүрэн дунд сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч С.Айдын, бэлтгэсэн багш С.Салдатбек, ангийн багш Х.Галия нарыг Засаг дарга А.Нурбек хүлээн авч, баяр хүргэж “Хүндэт өргөмжлөл” 250.000 төгрөгөөр мөн олимпиадад бэлтгэсэн багш С.Салдатбекийг 150.000 төгрөгөөр тус тус шагнаж хүндэтгэл үзүүллээ.

You May Also Like