admin

2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

READ MORE

ИТХ-ын даргын мэндчилгээ

            Мэдээллийн технологийн гайхамшигт ололт, амжилтын баталгаа болсон дэлхийн сүлжээ, веб хуудасаар дамжуулан  Алтай нутаг, Улс эх орон, тив дэлхийтэй харилцах таатай агшын бүрдэж байгааг  тохиолдуулан эрхэм хүндэт танд Дэлүүн сумын ИТХ-ын дарга миний бие өөрийн болон Дэлүүн нутгийн ажилч хичээнгүй түмэн олныхоо чин сэтгэлийн мэндчилгээг дэвшүүлье.             Эрхэм та Дэлүүн нутгийн минь  хүн зоны […]

READ MORE

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 258 ДУГААР ТОГТООЛЫГ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

READ MORE

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

READ MORE

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/ Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/ Газрын кадастрын зураг/эх хувь/ Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар Үйлчилгээний хураамж- үнэ төлбөргүй Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт бүртгэнэ. 

READ MORE

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд Лавлагаа авагчийн иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш бол өмчлөгчөөс олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, эсхүл итгэмжлэлтэй байна./ Өргөдөл, хүсэлт /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/ Үйлчилгээний хураамж : – Дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 […]

READ MORE

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Шүүх, арбитрын шийдвэр /эх хувь/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 291400037221 дансанд 20.000 төгрөг тушаах/ Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.  Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл […]

READ MORE

Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг /санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг /санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Түрээсийн гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Түрээслэгч этгээдийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, лиценз, иргэний үнэмлэхийн хуулбар Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003722 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/ Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш […]

READ MORE

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Барьцаат, зээлийн гэрээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003723 дансанд барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05%-иар тооцож тушаах, яаралтай 0.1%-иар тооцох / Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ. 

READ MORE

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/ Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 291400037221 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/ Мэдүүлэг гаргах. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ. 

READ MORE