Zangar K

2022 оны 11-р сарын 25-ний өдөр Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын танхимд 1-р сургуулийн багш нар оролцсон “Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй” гэсэн сэдэвтэй сургалт боллоо. Уг сургалтанд бага анги болон ахлах ангийн багш нар оролцов.

READ MORE

2022 оны 11-р сарын 18-ны өдөр ХХЕрөнхий газрын удирдлагууд Дэлүүн сумд ирж Засаг даргатай уулзаж цаашдаа хийгдэх, төлөвлөсөн ажлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Нутгийн удирдлагын зүгээс 5-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг заставт 12.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.

READ MORE

Дэлүүн сумын 1-р цэцэрлэгийн хашааны засварын ажлыг ОНХС-гийн хөрөнгөөр “Хутмекен” хоршоо хийж гүйцэтгэв.

READ MORE

2022 оны 11-р сарын 11-ны өдөр 14:00 цагт Аймгийн Засаг дарга Д. Бауыржан, ИТХ-ын дарга Н. Бейбитхан, Байгаль орчны газрын дарга Ш. Марат, Сумын Засаг дарга А. Нурбек, орлогч Б. Серикбол нар ард иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, ард иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, 2023 онд төлөвлөсөн ажлын талаар ард иргэдэд танилцуулав.

READ MORE

2022 оны 11-р сарын 11-ны өдөр 14:00 цагт Аймгийн Засаг дарга Д. Бауыржан, ИТХ-ын дарга Н. Бейбитхан, Байгаль орчны газрын дарга Ш. Марат, Сумын Засаг дарга А. Нурбек, орлогч Б. Серикбол нар ард иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, 2023 онд төлөвлөсөн ажлын талаар ард иргэдэд танилцуулав.

READ MORE

Газрын дуудлага худалдаа

READ MORE

2022 оны 3-р сарын 9-ний өдөр Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн ерөнхий үнэлгээ 84,8 хувьтай “Сайн” үнэлгээтэй гарлаа.

READ MORE

Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах, мэдээллийн сангийн баяжилтыг хийх зорилгоор тус захиргаанаас Аргаль хонины намрын тооллогыг Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Нүцгэн хэсэгт байгаль хамгаалагчид, нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор явууллаа. Намрын тооллого судалгаагаар 7 цэгээс нийт 496 аргаль хонь бүртгэж ажиллав.

READ MORE

Сумын хогийн цэгийг ЗДТГ-ын төсвөөс 10.0 сая төгрөг хуваарилан Ковш-50 тракторыг ашиглан 9-р багийн иргэн С. Нуржантай 4.0 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулан 100 рейс камаз хогийг ачиж отволд асгаж гүйцэтгэж байна. Иймд ард иргэд хогийн цэгт хог асгахдаа зориулалтын газарт хогоо асгаж хамтран ажиллахыг уриалж байна.

READ MORE

2022 оны 10-р сарын 18-ний өдөр “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний намрын мод суулгах ажиллагаанд тус сумын Засаг болон төрийн албан хаагчид оролцлоо. Монголын уулын ой ХХК-ийн сумын Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 1000 ширхэг “шинэс” модны суулгац үнэгүй өгч, Монгол уулын ой XXK-ны захирал С. Баярбаатар, тус ХХК-ийн ерөнхий инженер Л. Уранчимэг суулгацыг яаж тарих талаар арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 2022 онд сумын хэмжээнд 10000 ширхэг мод тарих төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд хаврын тариалалтаар 6500, намрын тариалалтаар 3200 ширхэг модны суулгац тарьсан ба үүний 1000ш нь шинэс, 2200ш нь бургац, улиас юм. Мод тарих үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлснээр дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

READ MORE