ЗДТГ-ын танилцуулга

Дэлүүн сумын Засаг даргын тамгын газрын түүхэн замнал

1938 оны 5-р сарын 28 өдөр Монгол улсын бага хурлын чуулганаас 50-р тогтоол гарсан. 1938

Дэлгэрэнгүй