Эрхэм зорилго, алсын хараа

Алсын хараа Сумын  Засаг даргад улс төрөөс хамааралгүй , өндөр мэргэжлийн цаг үеэ олсон зөвөлгөө

Дэлгэрэнгүй