Үзүүлэх үйлчилгээ

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

Засаг даргын Тамгын газар: Сумын хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн төсөвт байгууллагуудын үйлажиллагааг боловсронгуй болгох

Дэлгэрэнгүй

Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын мэдээлэл

№ Овог, нэр Албан тушаал Утас Емайл хаяг 1 Ахан Нурбек Засаг дарга 88088319 Nurbek.akan@yahoo.com

Дэлгэрэнгүй