ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2022 оны 10-р сарын 18-ний өдөр “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний намрын мод суулгах ажиллагаанд тус сумын Засаг болон төрийн албан хаагчид оролцлоо. Монголын уулын ой ХХК-ийн сумын Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 1000 ширхэг “шинэс” модны суулгац үнэгүй өгч, Монгол уулын ой XXK-ны захирал С. Баярбаатар, тус ХХК-ийн ерөнхий инженер Л. Уранчимэг суулгацыг яаж тарих талаар арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 2022 онд сумын хэмжээнд 10000 ширхэг мод тарих төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд хаврын тариалалтаар 6500, намрын тариалалтаар 3200 ширхэг модны суулгац тарьсан ба үүний 1000ш нь шинэс, 2200ш нь бургац, улиас юм. Мод тарих үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлснээр дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

Дэлгэрэнгүй

Тус сумын удирдлагууд болон сургууль, эмнэлгийн төлөөллүүд, мөн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг сумын бүх багуудад хуваарийн дагуу хурал зохион байгуулж, ард иргэдийн санал бодлыг сонсож, цаашдаа ОНХС болон малын хөлийн татварыг аль болох олон түмэнд хүртээмжтэй, нэн тэргүүнд тулгамдаж байгаа асуудлын эрэмбийг гаргаж, ард иргэдэд төрийн үйлчилгээ хэр хүртээмжтэй байгаа талаар санал асуулга авч, 2017онд батлагдан гарсан сум нийтээрээ дагаж мөрдөх журмын зарим заалтыг өөрчилж доорх байдлаар батлан тогтоов. Зусланд гарах хугацаа 6-р сарын 20, хадланд буух хугацаа 8-р сарын 12, намаржаанд буух хугацаа 9-р сарын 1-нд байхаар тогтоов. Сумын төвийн багуудын өрх бүр зуны улиралд 40 бог, 5 үхрээс хэтрүүлэхгүй малтай зусахыг уриалж байна. Сумын төвийн бэлчээрийн даац хэтрэлт, талхлалттай холбоотой иргэн бүр ухамсартай хандаж зуны цагт малаа хөдөө гаргая! Нийтээрээ дагаж мөрдөх журмыг зөрчсөн иргэдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх болно.

Дэлгэрэнгүй