Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

Үер усны сэрэмжүүлэг мэдээ

2022-оны 04-р сарын 04-ий 08 ба 20 цагуудын байдалаар усны түвшин 25-30 см-ээр нэмэгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ

Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад

Дэлгэрэнгүй