Сул орон тооны зар

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлүүн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга    

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй