Сул орон тооны зар

ДЭЛҮҮН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН НЭГДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛААР МУРАТХАНЫ РОЗАГ ТОМИЛЛОО

Тус сумын , Ерөнхий боловсролын нэгдүүгээр сургуулийн захирлын албан тушаалын сул орон тоонд захиалга өгсөний

Дэлгэрэнгүй

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГААР САМАРХАНЫ АМАНКЕЛД ТОМИЛОГДЛОО

Төрийн албанд он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж буй С.Аманкелдийг Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг

Дэлгэрэнгүй

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлүүн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга    

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй