Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

ДЭЛҮҮН СУМЫН 2023ОНЫ ТӨСӨВ

2023 оны төсвийн тодотгол

Дэлгэрэнгүй

СУМЫН ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДЫН 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН ҮЕИЙН АУДИТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ахлах аудитор Д.Назгүлээр ахлуулсан ажлын хэсэг Дэлүүн сумд ажиллаж

Дэлгэрэнгүй

2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнүүлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 13,14-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд

Дэлгэрэнгүй