Өмнөх оны төсөв

2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнүүлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 13,14-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд

Дэлгэрэнгүй