Сумын Засаг дарга

Дэлүүн сумын Засаг дарга

Бадел Серикбол

Боловсрол:

  • ДЭЛҮҮН СУМЫН 10 ЖИЛИЙН ДУНД СУРГУУЛЬ 1994-2004
  • БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ 2008 /диплом/
  • НИЙГЭМ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ 2014 /бакалавр/
  • ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ 2015 /магистр/

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

  • ДЭЛҮҮН СУМЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬД НИЙГЭМ, ТҮҮХИЙН БАГШ 2008-2021
  • СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ 2022 - 2023
  • СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА 2023 – ОНООС ОДООГ ХҮРТЭЛ