Сумын Засаг дарга

Дэлүүн сумын Засаг дарга

Ахааны Нурбек

Боловсрол:

1983-1993 онд Дэлүүн сумын 10 жилийн бүрэн дунд сургууль

1993-1998 онд Казакстан Улсын ХААИС-ийн- Зоотехник

2013-2014 Улс төр менежментийн академи- Төрийн удирдлага

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2003-2012 онд Монгол шуудан ХХК-ны Дэлүүн сумын салбарын ажилтан

2012-2020  онд Дэлүүн сумын ИТХ-ын дарга

2020 оноос Дэлүүн сумын Засаг даргаар ажиллаж байна.