Тамгын газрын даргын танилцуулга

Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Самарханы Аманкелди

Боловсрол:

1993-2001 онд Өлгийн сумын 3-р сургууль

2001-2003 онд Ахлах сургууль

2003-2008 онд  Турк улсын Андоли Их сургууль- санхүү, ня-бо

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2009 оноос одоо хүртэл төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнээр ажиллаж байна.

2022 оноос ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч