Тамгын газрын даргын танилцуулга

Дэлүүн сумын Засаг Даргын Тамгын газрын дарга

Самарханы Аманкелд

Боловсрол:

1993-2001 онд Өлгийн сумын 3-р сургууль

2001-2003 онд Ахлах сургууль

2003-2008 онд  Турк улсын Андоли Их сургууль- санхүү, ня-бо

2020-2021 онд Удирдлагын академи мэргэшүүлэх багц сургалт / дунд хугацааны/

2022-2023 онд Удирдлагын академи мэргэшүүлэх багц сургалт/ ахлах түшмэл/

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2008-2009 онд Турк улсын Асиа Финанс банкинд судлаач

2009-2023 онд төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн, санхүүгийн албаны даргаар тус тус ажилласан.

2022 оноос ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаад Төрийн албаны тусгай шалгалтанд тэнцэж  2023 оны 6 дугаар сараас эхлэн жинхлэн томилогдон ажиллаж байна.