Month: May 2022

АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД ДЭЛҮҮН СУМАНД АЖИЛЛАВ.

Аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Бейбитхан, Засаг даргын орлогч Х.Арман, Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Сакен, Нэгдсэн эмнэлгийн

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ

Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд явагдсан төрөлжсөн олимпиадад амжилттай оролцож, түүх хичээлийн төрөлд 1-р байр эзэлсэн 1-р Бүрэн

Дэлгэрэнгүй