Танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сум нь 1938 онд байгуулагдсан.

Өргөдөл гаргах

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

Шилэн данс

Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС